Integrale geneeskunde

Integraal betekent een keuze voor een brede opvatting van ziekte, ziekteoorzaken en gezondheid. Breed wil zeggen dat ziekte niet alleen een lichamelijke aangelegenheid is, maar systematisch onderzoek naar en waardering van andere bedreigende factoren van persoonlijke, psychische, sociale en ecologische aard nodig maakt.

Integraal betekent voor mij dat alle aspecten uit het leven van een patiënt belangrijk kunnen zijn voor de oplossing van diens probleem.

Het prikken in een acupunctuurpunt roept in het hele lichaam meetbare effecten op. Biologen en fysiologen hebben reeds enkele decennia onderzoek verricht naar de effecten van acupunctuur. Om meer inzicht te krijgen hoe die werking tot stand komt, helpt biochemisch onderzoek. Zulk onderzoek kijkt naar veranderingen in cellen en weefsels. In de hersenen en het ruggenmerg konden na een acupunctuurbehandeling duidelijke veranderingen worden aangetoond. Er worden bijvoorbeeld pijnstillende stoffen aangemaakt, zoals dynorfines en endorfines, en andere stoffen die een rol spelen bij de informatieoverdracht in het zenuwstelsel, zoals dopamine of serotonine (zie onderzoeksverslag van Dr. LT. Oei, Prof. dr. J. M. Van Rhee en Prof. dr. Han J.S.).  Fysiologen hebben bijgedragen aan een beter begrip van de werking van acupunctuur. Uit experimenten bij diermodellen van stress, waar de hartwerking voor en na acupunctuur bestudeerd werd, bleek bijvoorbeeld dat acupunctuur het overactieve, gestreste sympathische zenuwstelsel tot rust brengt, en het parasympathische zenuwstelsel, wat voor de opbouw en rust zorgt, stimuleert.

Praktisch gerichte onderzoeken hebben bovendien laten zien, dat met acupunctuur veel kosten bespaard kunnen worden, zodat binnen onze maatschappij acupunctuur een plaats hoort te krijgen op de universiteit en in de praktijk. acupunctuur te doen.

Integraal wil ook zeggen dat er niet enkel symptomatisch behandeld wordt maar dat er gezocht wordt naar de diepere oorzaak van het probleem. In vele gevallen bedient het lichaam zich van symptomen om aan te geven dat er iets fout aan het lopen is. Op dit vlak zullen er verschillende diagnose mogelijkheden zijn voor één bepaald probleem.

Als voorbeeld neem ik iemand met een te hoge bloeddruk. Westers gezien zal men via medicatie en voedingsadviezen het probleem proberen te controleren. Chinees gezien is een te hoge bloeddruk een symptoom waarvan er verschillende oorzaken aan de basis kunnen liggen. Ik noem daarbij: Stijgend Lever Yang – Vuur Flegma dat het Stijgend Lever Yang aanvalt – Lever Yin Leegte – Chong en Rem Mai problemen – Stase van Bloed dat de vaten belemmert – Flegma dat het Centrum blokkeert – Qi Leegte – Yin Leegte – Yin en Yang Leegte. In behandeling kan er gebruik worden gemaakt van acupunctuur – kruiden – voedingsadvies – massage en levensstijl. Nemen we in het voorbeeld dat de diagnose  Stijgend Lever Yang is.

Aansluitend op deze diagnose zullen er punten worden gebruikt waarvan de energetische kwaliteit als dusdanig een effect zullen hebben op ons systeem dat het Stijgend Lever Yang onder controle wordt gebracht met als bijkomend resultaat dat de bloeddruk zal dalen. Verder kunnen er empirische punten in het oor worden gebruikt die hypertensie tegengaan en een kalmerende werking hebben. Naar voeding toe zal het advies gegeven worden om suiker; koffie en vet te vermijden. Wortelen, appels, kelp en spruiten zijn dan wel aan te raden. Naar levensstijl toe moet frustratie, stress en woede vermeden worden. Ook kunnen kruiden voorgeschreven worden.